Kontakt: Adres: 91-725 Łódź ul. Strykowska 33/43

Telefony: 0-42 67 – 67 – 808 0- 600 – 929 – 629

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.